PRACOWNIA

MIKROKLIMATY to mała interdyscyplinarna pracownia projektowa.

Łączymy w niej sztukę, ekologię i architekturę krajobrazu. Opracowujemy koncepcje terenów zieleni, ogrodów i roślinnych aranżacji. Pracujemy też nad nietypowymi obiektami małej architektury oraz instalacjami w przestrzeni publicznej. Prowadzimy badania i wdrażamy działania edukacyjne.

Projektujemy dla klientów indywidualnych i biznesowych. Współpracujemy także chętnie z sektorem kultury i edukacji oraz wszystkimi instytucjami, dla których ważne jest przyjazne dla ludzi i ekologicznie zorientowane projektowanie, przyrodnicza wrażliwość i zachowywanie mikroklimatów istniejących miejsc.

Specjalizujemy się w re-aranżacji i rewitalizacji istniejących przestrzeni. Realizowane w pracowni projekty poprzedzone są szczegółowym wywiadem, prowadzimy także badania zlecone.

Pracownia mieści się w Warszawie, w pobliżu Lasu Bródnowskiego.

Pracownię prowadzi MAGDALENA KRZOSEK-HOŁODY

Badaczka i projektantka, związana z Uniwersytetem Warszawskim. Specjalizuje się w realizacji działań w przestrzeni publicznej oraz współpracy z instytucjami kultury. Na wydziale ‚Artes Liberales’ UW prowadziła między innymi autorski kurs „Od sztuki ziemi do designu spekulatywnego”. Autorka publikacji naukowych, wykładów i warsztatów. W 2021 roku wyróżniona w konkursie „Futuwawa: projekty dla Warszawy przyszłości” za projekt „Rezerwaty dla Bródna”. Jej badania naukowe koncentrują się wokół relacji sztuki współczesnej, ekologii i nowych trendów w projektowaniu krajobrazu.

Zespół i współpracownicy:

ADRIAN HOŁODY