PRACOWNIA

MIKROKLIMATY to pracownia badawczo-projektowa. Łączymy w niej sztukę, ekologię i architekturę krajobrazu z badaniami społecznymi.

Opracowujemy koncepcje terenów zieleni, ogrodów i roślinnych aranżacji. Przygotowujemy analizy interdyscyplinarne i wdrażamy działania edukacyjne. Pracujemy też nad nietypowymi instalacjami w przestrzeni publicznej.

Projektujemy dla klientów indywidualnych i instytucji. Współpracujemy chętnie z sektorem kultury i edukacji oraz wszystkimi, dla których ważne jest przyjazne dla ludzi i ekologicznie zorientowane projektowanie, przyrodnicza wrażliwość i zachowywanie mikroklimatów istniejących miejsc.

Specjalizujemy się w re-aranżacji i rewitalizacji istniejących przestrzeni. Szczególnie interesują nas ogrody z długą historią oraz tereny wtórnie zdziczałe. Realizowane w pracowni projekty poprzedzone są szczegółowym wywiadem, prowadzimy także inwentaryzacje zlecone.

Pracownia mieści się w Warszawie, w pobliżu Lasu Bródnowskiego.

Pracownię prowadzi MAGDALENA KRZOSEK-HOŁODY

Badaczka i projektantka, związana z Uniwersytetem Warszawskim. Specjalizuje się w realizacji działań w przestrzeni publicznej oraz współpracy z instytucjami kultury. Na wydziale ‚Artes Liberales’ UW prowadziła między innymi kursy: „Od sztuki ziemi do designu spekulatywnego” oraz „Między naturą a zielono-błękitną infrastrukturą. Przykład Warszawy”. Autorka publikacji naukowych, wykładów i warsztatów. W 2021 roku wyróżniona w konkursie „Futuwawa: projekty dla Warszawy przyszłości” za projekt „Rezerwaty dla Bródna”. Jej badania naukowe koncentrują się wokół relacji sztuki współczesnej, ekologii i nowych trendów w projektowaniu krajobrazu.

Zespół i współpracownicy:

ADRIAN HOŁODY