WSPÓŁPRACA

Zielone projekty dla przestrzeni publicznych i prywatnych.

Spotkania i warsztaty.

Badania zlecone.